Mang thai là niềm hạnh phúc của tất cả những người phụ nữ. Nhưng khi mang thai, chắc hẳn phụ nữ sẽ gặp nhiều biến đổi trên cơ thể theo chiều hướng xấu, đặc biệt là bị rụng tóc do sự thay đổi hornmone. Tinh dầu hương thảo sẽ